Työskentely/Working

Avoimet työpaikat/Open jobs
Sivustolla voit hakea alueella olevia avoimia työpaikkoja.

On the site you can search for vacant jobs in the area.
suomi, svenska

Työ- ja elinkeinopalvelut - TE-Toimisto/Employment and Economic Development Offices (TE Services)
Työ- ja elinkeinopalvelut eli TE-palvelut tarjoavat maksutta palveluja työnhakijoille, jotka asuvat Suomessa tai haluavat Suomeen töihin.  

TE Services offer free services to jobseekers who live in Finland or want to work in Finland. 


suomi, english, svenska

Työnhakuopas maahanmuuttajille/Job search guide to immigrants
Tietoa työnhakuun liittyvistä asioista.

Information about issues related to finding a job. PDF in Finnish.


suomi