Monikulttuurityö Mimosa ry:n toimintaa rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä Etelä - Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote.


Tavoitteet

Edistää alueella asuvien maahanmuuttajien kotoutumista.

Edistää alueella asuvien maahanmuuttajien osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä.

Ehkäistä rasismia sekä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta.

Edistää verkostoitumista maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien toimijoiden välillä.

Historia

Monikulttuurikeskus Mimosa on perustettu 21.3.1999, YK:n kansainvälisenä rasisminvastaisena päivänä. Aluksi toimintaa ylläpiti Nuorten osallisuuden tuki, Noste Ry ja vuonna 2005 Mikkelin seudun maahanmuuttajatyön tuki Mimosa ry.