Tavoitteet

Alueella asuvien maahanmuuttajien kootutuminen edistyy

Alueella asuvien maahanmuuttajien hyvinvointi kasvaa ja riski syrjäytyä vähenee

Ennakkoluulot vähenevät ja alueella tapahtuu kahdensuuntaista kotoutumista

Maahan muuttaneet huomioidaan alueen palveluissa ja toiminnoissa

Historia

Monikulttuurikeskus Mimosa on perustettu 21.3.1999, YK:n kansainvälisenä rasisminvastaisena päivänä. Aluksi toimintaa ylläpiti Nuorten osallisuuden tuki, Noste Ry ja vuonna 2005 Mikkelin seudun maahanmuuttajatyön tuki Mimosa ry.