HUOM! Ohjausta ja neuvontaa huhtikuun aikana ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse

OHJAUS JA NEUVONTA

Mimosasta saa ohjausta ja neuvontaa aukioloaikoina ilman ajanvarausta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja latviaksi.

Aukioloaikojen ulkopuolella ohjausta ja neuvontaa sovitusti paikan päällä Mimosassa, puhelimitse tai sähköpostitse.

 • Arkielämä
 • Perhe ja ihmissuhteet
 • Lupa-asiat
 • Kansalaisuusasiat
 • Vapaa-aika ja harrastukset
 • Palvelut Suomessa ja Mikkelissä
 • Suomalainen kulttuuri
 • Työelämä ja koulutus

GUIDANCE AND COUNSELING

Mimosa offers guidance and counseling during opening hours without appointment in Finnish, Swedish, English, Russian and Latvian. According to agreement guidance and counseling can be arranged also outside opening hours in Mimosa, by phone or email.

 • Everyday life
 • Family and relationships
 • Permits
 • Citizenship
 • Leisure time and hobbies
 • Services in Finland and Mikkeli
 • Finnish culture
 • Working life and education


Консультирование на русском и латышском языках

Sigita Herrala

050 357 2290 sigita.herrala@mimosa.fi

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА РУССКОМ

Мимоза обеспечивает консультацию на финском, шведском, английском,русском и латышском языках, без предварительной записи.

Консультирование в нерабочие часы проводится по телефону или эл.почте по вопросам:

 • Повседневная жизнь
 • Семья и отношения
 • Различные разрешения
 • Вопросы о гражданстве
 • Досуг и хобби
 • Услуги в Финляндии и Миккели
 • Финская культура
 • Трудовая жизнь и образование