Hallitus 2020

Terhi Venäläinen, puheenjohtaja

Leila Rapo-Jääskeläinen, varapuheenjohtaja

Iina Särkkä

Kari Kuitunen

Silva Suomala

Orfan Mirzai

Maritta Mynttinen

Riitta LappiTarja Sihvonen (varajäsen)

Jorma Virolainen (varajäsen)