Suomen kielen opiskelu/Learning finnish

Kielibuusti

suomi, svenska, English

Sivustolla on muun muassa itseopiskelumateriaaleja, vinkkejä kielenoppimiseen työssä, kielenoppimisen suunnittelun ja ohjauksen välineitä sekä pedagogisia materiaaleja.

Hauska tavata!
Suomen kielen alkeet opitaan kuvitettujen arkisten tilanteiden kautta opiskellaan muun muassa tervehtimistä, itsensä esittelyä, numeroita ja ajanilmaisuja. Selkeät mallilauseet rohkaisevat puhumiseen. Kirjan lopussa on sanasto suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi.

The beginnings of the Finnish language are learned through illustrated everyday situations including studying greetings, self-presentation, numbers and time expressions. Clear model sentences encourage speaking. At the end of the book is a glossary in Finnish, Swedish, English and Arabic.


suomi, english, svenska, العَرَبِيَّة

Suomitaskussa
Opi suomena videoiden avulla

Learn finnish through videos


suomi, english, دری / فارسی  , عربی

Kotisuomessa.fi
Opi lisää suomea perustaitoihin, arkielämään ja työhön liittyen.

Improve your Finnish skills via excercises about daily life and work.


suomi, english, svenska

Suomen kielen fraaseja
Lyhyitä videoita alkeiden opetteluun.

Short videos to learn beginner level Finnish.


suomi

Puhutaan
Puhekielen harjoittelupeli tasolle A1.

Game to practise spoken language in level A1.


suomi

MoniNet
Tämä on MoniNetin suomen kielen opiskeluympäristö. Opiskelukappaleet kertovat maahanmuuttajan elämästä Lapissa.

This is MoniNet's Finnish language learning environment. Study pieces tell about immigrant's life in Lapland.


suomi

Hommia ja juttuja
Työelämäpainotteinen lyhyt johdatus työelämän suomen kieleen.

Working life based short introduction to vocabulary and discussions needed in the working life.


suomi

Osaan suomea
Erilaisia verkossa tehtäviä suomen kielen harjoituksia ja videoita.

Different online practices and videos to learn Finnish.


suomi

Suomea, ole hyvä!
Suomea aikuisille maahanmuuttajille.

Finnish for adult immigrants.


suomi

Asiointisuomea
Asiointisuomea sisältää runsaasti videomateriaalia ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Videoissa puhutaan arkista puhekieltä. 

Asiointisuomea contains plenty of video material and various written assignments. Videos are spoken in spoken langauge.


suomi, english

Sanapaja
Sanapaja on palvelu, joka tukee opiskelua suomen kielellä. Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Sanoista on saatavilla käännöksiä usealla eri kielellä.

Sanapaja is a service that supports studying in Finnish. The vocabulary contains a selection of difficult words and concepts in different subjects, which have been explained and partly illustrated. Translations of words are available in several languages.


suomi

Ymmärrä suomea!
Luetunymmärtämiskurssi suomea vieraana kielenä opiskeleville.

Reading comprehension course for students studying Finnish.


suomi

Supisuomea
Suomenkielen opiskelua videoiden avulla.

Studying Finnish with videos.


suomi, english