Linkit/Links


Tietoa Suomesta/Information about Finland

Infopankki 

Info-Finland.fi
Tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta maahanmuuttajille. Sivustolla perustietoa Suomesta, Suomessa elämisestä ja palveluista usealla eri kielellä. Tietoa Suomeen muuttamisesta ja Suomessa asumisesta.

Information about Finnish society to immigrants. Information about moving to Finland and living in Finland.
suomi, svenska, english, eesti keel, français,  pусский , somaali, türkçe, español , بالعربية, فارسي, 中文

Moving to Finland
Tällä sivustolla opit perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja arkielämästä, sekä suomen kielen perussanastoa. Sivusto on tarkoitettu erityisesti Suomeen tuleville kiintiöpakolaisille.

On this site you will learn the basic information about Finnish society and everyday life, as well as the basic vocabulary of the Finnish language. The site is intended especially for refugees coming to Finland.
suomi, english, svenska, français, kiswahili, ဗမာစာ, فارسى, كوردى, عربي

Tervetuloa Suomeen-opas/Welcome to Finland-guide
Tervetuloa Suomeen-opas on tietopaketti suomalaisesta yhteiskunnasta.

Welcome to Finland-guide is an info package about Finnish society.
suomi, svenska, english, russian, eesti, pусский, français, 中文, العَرَبِيَّة‎, فارسی, somali, türkçe,ประเทศ

KELA - Kansaneläkelaitos/KELA - The Social Insurance Institution of Finland
Tietoa Suomalaisesta sosiaaliturvasta ja palveluista.

Information about Finnish social security and services.
suomi, english, svenska

Asuminen/Housing

Omaan kotiin-opas/Home of Your Own-guide
Opas on suunnattu 15−30-vuotiaille nuorille ja siinä on ajankohtaista tietoa esim. asumisesta,
vuokra-asunnon hankkimisesta ja vuokrasopimuksesta. Opas kertoo perusasiat oman talouden suunnittelusta ja vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista.

The guide is aimed at young people between the ages of 15 and 30 and contains up-to-date information on, for example, housing, renting an apartment and a lease. The guide tells you the basics of planning your own finances and the tenant's rights and obligations.
suomi, english, العَرَبِيَّة

Maahanmuuttajan ympäristöopas/Immigrant's environment guide 
Tietoa esim. asumisesta, roskien lajittelusta ja kierrätyksestä.

Information on for example housing, sorting and recycling of garbage.
suomi, العَرَبِيَّة

Suomen kielen opiskelu netissä/Studying Finnish language online

Mikkelin kansalaisopiston kielikurssit/Language courses at the Community College of Mikkeli
Tietoa tällä hetkellä Mikkelissä olevista suomen kielen ryhmistä.

Information about The Community College of Mikkeli's language groups currently in Mikkeli.
suomi

Hauska tavata!
Suomen kielen alkeet opitaan kuvitettujen arkisten tilanteiden kautta opiskellaan muun muassa tervehtimistä, itsensä esittelyä, numeroita ja ajanilmaisuja. Selkeät mallilauseet rohkaisevat puhumiseen. Kirjan lopussa on sanasto suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi.

The beginnings of the Finnish language are learned through illustrated everyday situations including studying greetings, self-presentation, numbers and time expressions. Clear model sentences encourage speaking. At the end of the book is a glossary in Finnish, Swedish, English and Arabic.
suomi, english, svenska, العَرَبِيَّة

Supisuomea
Suomenkielen opiskelua videoiden avulla.

Studying Finnish with videos.
suomi, english

Kotisuomessa.fi
Opi lisää suomea perustaitoihin, arkielämään ja työhön liittyen.

Improve your Finnish skills via excercises about daily life and work.
suomi, english, svenska

Suomen kielen fraaseja
Lyhyitä videoita alkeiden opetteluun.

Short videos to learn beginner level Finnish.
suomi

Puhutaan
Puhekielen harjoittelupeli tasolle A1.

Game to practise spoken language in level A1.
suomi

MoniNet
Tämä on MoniNetin suomen kielen opiskeluympäristö. Opiskelukappaleet kertovat maahanmuuttajan elämästä Lapissa.

This is MoniNet's Finnish language learning environment. Study pieces tell about immigrant's life in Lapland.
suomi

Ymmärrä suomea!
Luetunymmärtämiskurssi suomea vieraana kielenä opiskeleville.

Reading comprehension course for students studying Finnish.
suomi

Hommia ja juttuja
Työelämäpainotteinen lyhyt johdatus työelämän suomen kieleen.

Working life based short introduction to vocabulary and discussions needed in the working life.
suomi

Osaan suomea
Erilaisia verkossa tehtäviä suomen kielen harjoituksia ja videoita.

Different online practices and videos to learn Finnish.
suomi

Suomea, ole hyvä!
Suomea aikuisille maahanmuuttajille.

Finnish for adult immigrants.
suomi

Asiointisuomea
Asiointisuomea sisältää runsaasti videomateriaalia ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Videoissa puhutaan arkista puhekieltä. 

Asiointisuomea contains plenty of video material and various written assignments. Videos are spoken in spoken langauge.
suomi, english

Sanapaja
Sanapaja on palvelu, joka tukee opiskelua suomen kielellä. Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Sanoista on saatavilla käännöksiä usealla eri kielellä.

Sanapaja is a service that supports studying in Finnish. The vocabulary contains a selection of difficult words and concepts in different subjects, which have been explained and partly illustrated. Translations of words are available in several languages.
suomi

YKI-testi

Yleinen kielitutkinto YKI/National Certificates of Language Proficiency
Tietoa yki-testistä, harjoituksia sekä tutkintopäivät ja -paikat. Ykitreenit sivulla voit harjoitella yleisen kielitutkinnon koetta varten. YKItreenit sisältää rakenne- ja sanastoharjoituksia sekä puheenymmärtämis- ja tekstinymmärtämistehtäviä.

Information about the National Certificates of Language Proficiency, excercises and examination days and places. On the Ykitreenit page you can practice for the National Certificates of Language Proficiency exam. YKItreenit includes structural and vocabulary exercises as well as speech- and reading comprehension exercises.
suomi

Työ/Work

Avoimet työpaikat/Open jobs
Sivustolla voit hakea alueella olevia avoimia työpaikkoja.

On the site you can search for vacant jobs in the area.
suomi, svenska

Työ- ja elinkeinopalvelut - TE-Toimisto/Employment and Economic Development Offices (TE Services)
Työ- ja elinkeinopalvelut eli TE-palvelut tarjoavat maksutta palveluja työnhakijoille, jotka asuvat Suomessa tai haluavat Suomeen töihin.  TE-palveluja tuottavat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) sekä työvoiman palvelukeskukset.

TE Services offer free services to jobseekers who live in Finland or want to work in Finland. TE services are produced by Employment and Economic Development Offices (TE Offices) and Labor Service Centers.
suomi, english, svenska

Työnhakuopas maahanmuuttajille/Job search guide to immigrants
Tietoa työnhakuun liittyvistä asioista.

Information about issues related to finding a job. PDF in Finnish.
suomi

Opiskelu

Opintopolku
Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja.

Finnish educational institutions and colleges maintain information on their own education at Opintopolku.
suomi, english, svenska

ESEDU - Etelä-Savon ammattiopisto/South Savo Vocational College ESEDU
ESEDU tarjoaa ammatillista koulutusta ja kursseja sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia.

ESEDU offers vocational training and courses as well as immigrant integration training.
suomi, english, pусский

Otavan Opisto/Otava Folk High School
Kursseja ja koulutuksia maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.

Courses and training for immigrant background students.
suomi, english

Oleskelulupa

Maahanmuuttovirasto/Finnish Immigration Service
Tietoa oleskelulupa-asioista.

Information on residence permit issues.
suomi, english, svenska

Enter Finland
Maahanmuuttoviraston sähköinen asiointipalvelu, tietoa sekä mahdollisuus hakea oleskelu sekä työlupia verkkopankkitunnuksilla.

Electronic Immigration Service of the Finnish Immigration Service, information and possibility to apply for residence and work permits with online banking codes.
suomi, english, svenska

Perheen yhdistäminen

Maahanmuuttovirasto/Finnish Immigration Service
Tietoa perheenyhdistämisestä.

Information about family reunion.
suomi, english, svenska

Kansalaisuus

Maahanmuuttovirasto/Finnish Immigration Service
Tietoa Suomen kansalaisuuden hakemisesta.

Information about applying for Finnish citizenship.
suomi, svenska, english

Info-Finland.fi
Tietoa usealla eri kielellä Suomen kansalaisuuden hakemisesta.

Information in several languages ​​about applying for Finnish citizenship.
suomi, svenska, english, pусский, eesti, français, soomaali, español, türkçe, 中文

Uutiset ja media

YLE uutiset/YLE news
Yleisradion uutisia myös katseltavissa ja kuunneltavissa.

News available for viewing and listening.
suomi

YLEn selkouutiset
Selkokielisiä uutisia Suomesta ja ulkomailta.

News in plain FInnish from Finland and aroun the world.
suomi

Selko
Selkosanomat on selkokielinen ajankohtaislehti internetissä. Sivut on kirjoitettu selkokielellä. Selkokieli tarkoittaa sitä, että tekstiä on helpompi lukea.

Selkosanomat is a newsletter on the Internet. Pages are written in plain language. Clear language means that text is easier to read.
suomi

Selkosanomat
Verkkolehti selkosuomeksi.

Online newspaper in plain Finnish.
suomi

Mikkeli

Mikkeli NYT
Mikkeli NYT palvelusta löydät Mikkelin seudun tapahtumat.

From Mikkeli NYT service you will find events in Mikkeli region.
suomi, english, pусский

Kansalaisopisto/The Community College of Mikkeli
Kansalaisopiston kursseilla voi opiskella uusia harrastuksia, oppia laulamaan, käyttämään sujuvammin tietokonetta tai opiskella vaikka uusia kieliä.

At the Community College of Mikkeli you can find new hobbies, learn to sing, learn how to use a computer more smoothly or learn new languages.
suomi, english