Avartti-toiminta alkaa Mimosassa!

7.9.2018


Avartti on kansainvälinen 14–24-vuotiaiden toimintaohjelma, joka tukee nuorten omaehtoista harrastustoimintaa. Avartin tavoitteena on harrastustoiminnan kautta edistää nuorten hyvinvointia, uusien tietojen ja taitojen omaksumista, kaveri- ja ystävyyssuhteiden solmimista sekä vastuunottoa kanssaihmisistä ja ympäristöstä.

Yhteyshenkilönä Iris Damstén

http://www.avartti.fi/