Yhdistys

KANNATUSJÄSENET 2018

Mikkelin seudun maahanmuuttajatyön tuki, Mimosa ry ylläpitää Monikulttuurikeskus Mimosaa. Mimosa on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonka tavoitteina on maahanmuuttajien kotouttamisen ja osallisuuden tukeminen, rasismin ja syrjäytymisen ehkäisy sekä tasavertaisuuden ja monikulttuurisuuden tukeminen. Mimosan toimintaa rahoittavat  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essote. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Essoten maahanmuuttopalvelujen kanssa yhteisissä tiloissa.

Mimosa järjestää mm. kotoutumista ja osallisuutta tukevaa toimintaa, neuvontaa ja ohjausta arjen asioihin sekä tarjoaa asenne ja monikulttuurikasvatusta eri ryhmille. Mimosassa kantaväestö ja maahanmuuttajat voivat kohdata tai toimia yhdessä. Mimosa järjestää myös kulttuurijuhlia ja tapahtumia sekä erilaisia kursseja ja kerhoja.

 


Yhdistyksen tavoitteet

 

  • Edistää alueella asuvien maahanmuuttajien kotoutumista​

  • Edistää alueella asuvien maahanmuuttajien osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä

  • Ehkäistä rasismia sekä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta

  • Edistää verkostoitumista maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden välillä