Selkouutiset

YLE uutiset/YLE news
Yleisradion uutisia myös katseltavissa ja kuunneltavissa.

News available for viewing and listening.
suomi

YLEn selkouutiset
Selkokielisiä uutisia Suomesta ja ulkomailta.

News in plain FInnish from Finland and aroun the world.
suomi

Selko
Selkosanomat on selkokielinen ajankohtaislehti internetissä. Sivut on kirjoitettu selkokielellä. Selkokieli tarkoittaa sitä, että tekstiä on helpompi lukea.

Selkosanomat is a newsletter on the Internet. Pages are written in plain language. Clear language means that text is easier to read.
suomi

Selkosanomat
Verkkolehti selkosuomeksi.

Online newspaper in plain Finnish.
suomi