Oleskelulupa/Residence permit

Maahanmuuttovirasto/Finnish Immigration Service
Tietoa oleskelulupa-asioista.

Information on residence permit issues.


suomi, english, svenska

Enter Finland
Maahanmuuttoviraston sähköinen asiointipalvelu, tietoa sekä mahdollisuus hakea oleskelu sekä työlupia verkkopankkitunnuksilla.

Electronic Immigration Service of the Finnish Immigration Service, information and possibility to apply for residence and work permits with online banking codes.


suomi, english, svenska