Kansalaisuus/Citizenship

Maahanmuuttovirasto/Finnish Immigration Service
Tietoa Suomen kansalaisuuden hakemisesta.

Information about applying for Finnish citizenship.


suomi, svenska, english


Info-Finland.fi
Tietoa usealla eri kielellä Suomen kansalaisuuden hakemisesta.

Information in several languages ​​about applying for Finnish citizenship.


suomi, svenska, english, pусский, eesti, français, soomaali, español, türkçe, 中文

Yleinen kielitutkinto YKI/National Certificates of Language Proficiency
Tietoa yki-testistä, harjoituksia sekä tutkintopäivät ja -paikat. Ykitreenit sivulla voit harjoitella yleisen kielitutkinnon koetta varten. YKItreenit sisältää rakenne- ja sanastoharjoituksia sekä puheenymmärtämis- ja tekstinymmärtämistehtäviä.

Information about the National Certificates of Language Proficiency, excercises and examination days and places. On the Ykitreenit page you can practice for the National Certificates of Language Proficiency exam. YKItreenit includes structural and vocabulary exercises as well as speech- and reading comprehension exercises.
suomi